časopisi

 • Ples na sjecištu elitnog i popularnog

  Kretanja, časopis za plesnu umjetnost / Movements, Dance Magazine, ur. Ana Fazekaš (br. 37), Iva Nerina Sibila (br. 38). Hrvatski centar ITI, Zagreb, 2022.

  Novi dvobroj časopisa Kretanja (37 i 38) obuhvaća interdisciplinarni pristup izvedbenim umjetnostima poveznicom pop-kulture i suvremenog plesa, i problematizacijom prostora izvedbe i rada. Broj 37 naslovljen Off – Pop. četiri-pet od/jeka suvremenog plesa u pop-kulturi, i unatrag, daje osvježavajuću perspektivu povezivanja plesa i pop-kulture, baveći se plesnim praksama koje se na različite načine dotiču pop-kulture, kao i supkulturama koje obuhvaćaju ples kao jednu od značajnih odrednica ...pročitajte cijeli tekst...
 • Novo, moguće stanište

  Kretanja, časopis za plesnu umjetnost / Movements, Dance Magazine, gl. ur. Nina Gojić, br. 34, Hrvatski centar ITI, Zagreb, 2020.

  Bilo da objavljene tekstove čitamo i promatramo kao literarna djela, bilješke izvedbi, izvedbu samu, nemogućnost izvođenja ili nemogućnost pisanja, riječ je o tekstovima koji nude relevantan pomak u bilježenju iskustva življenja u pandemiji podsjećajući nas na skup specifičnih znanja koja proizlaze iz izvedbenih umjetnosti, a koja često kreću od pitanja kako nešto u svijetu radi. U tom smislu dobili smo svjedočanstva koja nas spašavaju iz zasićenosti tekstovima i iskustvima koja se diskurzivno ne razlikuju jedno od drugog ...pročitajte cijeli tekst...
 • Otvaranje novog prostora

  Pet godina Performing Arts Programa (PAP)

  PAP je stvorio zajednicu izvođača-autora, koja je formirala svoj način funkcioniranja unutar zajednice, a rezultati tog djelovanja u samoj premisi njegove otvorenosti, imali su i imaju značajan utjecaj i na širu zajednicu, kako u smislu razvoja publike, tako i razvoju suradnje formalnog i neformalnog. Po svemu tome PAP je otvorio neki posve novi prostor na hrvatskoj izvedbenoj sceni ...pročitajte cijeli tekst...
 • Pravo na sudjelovanje

  Kretanja, časopis za plesnu umjetnost / Movements, Dance Magazine, gl. ur. Iva Nerina Sibila, br. 32, Hrvatski centar ITI, Zagreb, 2019.

  Na problem teškoće govorenja o kolektivnosti, budući da ona nadilazi binarnu i hijerarhiziranu logiku, ukazuje i Najbolja u tekstu Hitra evolucija materijala, prokazujući ona stanja koje takva logika ne može percipirati: „Što je s onima, iz kolektiva, koji nisu ili ne mogu biti jedno od dvije ustaljene kategorije?“ Iekst završava jasnom sviješću o tome da se na pitanja spomenuta u tekstu ne može lako odgovoriti. Kretanja 32 nude poticaj za daljnje razmišljanje i daljnji rad na proizvođenju trenutnog i budućeg značenja kolektivnosti – ne samo u teoriji, nego i u praksi ...pročitajte cijeli tekst...
 • Zaokružena cjelina verbalnog alata

  Kretanja, časopis za plesnu umjetnost / Movements, Dance Magazine, gl. ur. Maja Đurinović, br. 30, Hrvatski centar ITI, Zagreb, 2018.

  Pomno odabrani tekstovi novom su broju Kretanja omogućili pristup sagledavanja fenomena kultnih šezdesetih iz više kutova proučavanja začetaka plesne scene u Hrvatskoj. Obuhvaćajući osobna iskustva plesača i koreografa svih važnijih ansambala te uzimajući u obzir inozemne izvore novih poimanja plesne umjetnosti i načine preklapanja svjetskih i hrvatskih djelovanja, ali i utjecaj etnografskog nasljeđa i novih medijskih formata kao navještaja novog doba, stvorena je smislena i dobro zaokružena cjelina verbalnog alata za shvaćanje nastanka neovisne plesne scene u Hrvatskoj ...pročitajte cijeli tekst...
 • Diskurs o radu

  Kretanja, časopis za plesnu umjetnost / Movements, Dance Magazine, gl. ur. Ivana Slunjski, br. 29, Hrvatski centar ITI, Zagreb, 2018.

  Radno, rodno, socijalno, političko, ekonomsko, estetsko i moralno – Kretanja br. 29 hvataju se ukoštac s raznim aspektima neizvjesnosti prirode posla plesnog umjetnika na lokalnoj hrvatskoj sceni, ali Hrvatsku smješta i u širi geo-politički okvir problematike rada. Kretanja pružaju materijal za dalja razmatranja o konkretnim rješenjima, odnosno o njihovoj realizaciji. Jasno su postavljeni ciljevi koji se mogu iščitati iz tekstova, a njihova bolja artikulacija kojoj je pridonio i novi broj Kretanja dovodi struku barem jedan korak bliže realnim poboljšanjima na svim razinama ...pročitajte cijeli tekst...
 • Različitost plesnih iskustava

  Kretanja, časopis za plesnu umjetnost / Movements, Dance Magazine, gl. ur. Katja Šimunić, br. 28, Hrvatski centar ITI, Zagreb, 2017.

  Piše: Katarina Žeravica
  Posebnost i bogatstvo ovog broja časopisa Kretanja čini devet tekstova koji na različite načine i iz različitih perspektiva pristupaju problematici plesne improvizacije. Bilo da se o istoj promišlja iz povijesno-teorijske, kunst-historijske, same plesne, autorefleksivne, koreografske, dramaturške, glazbene ili plesno-kritičarske perspektive, svi ovi pristupi nastoje dati odgovor, ali i otvoriti nova pitanja o dihotomiji improvizacije i koreografije, otvorenoga / nesigurnoga / nejasnoga i zatvorenoga / sigurnoga / jasnoga, o samoizražavanju i kritičkom promišljanju, slobodnoj igri i improvizaciji ...pročitajte cijeli tekst...
 • Strategija relevantnih izdanja

  Promocija časopisne naklade Hrvatskog centra ITI, Knjižnica Bogdana Ogrizovića, Zagreb, 7. veljače 2018.

  Piše: Maja Ležaić
  Željka Turčinović kao nakladnik, misli i ističe da je strategija ITI-ja, iako je riječ o međunarodnoj udruzi, da relevantnim izdanjima bude jednako prisutna na domaćoj kao i na međunarodnoj sceni. Njziena ideja je bila da se aktivno i korisno razvija nakladnička djelatnost (časopisi i knjige) na nekoliko fronti. Za časopis Kazalište je istaknuto da je namijenjeno domaćoj publici, kazališnim intelektualcima. Kretanja su dvojezična te stoga iznimno kompleksan i skup posao. Croatian Theater je isključivo za inozemnu publiku te se on ne prodaje nego dijeli ...pročitajte cijeli tekst...
 • Kako su Kretanja otplesala arhivu

  Kretanja, časopis za plesnu umjetnost, gl. ur. Katja Šimunić, br. 26, Hrvatski centar ITI, 2017.

  Piše: Jelena Mihelčić
  Povijest plesa kreirana je, i kreira se u ovom trenutku, na temelju različitih arhivskih alatki, poput notacija, kostima, skica, tekstova, fotografija, filmova, izvedbenih rekonstrukcija ili mentalnih sjećanja. Što je od toga dovoljno dobar materijal iz kojega možemo izvoditi znanstvene ili umjetničke zaključke? Što je prigodniji, plesu svojstveniji način? U odgovor s raznih strana pokušavaju proniknuti autori tekstova ovog broja Kretanja. I ovaj, 26. broj Kretanja još je jedan kvalitetan, zaokružen i važan doprinos autonomiji plesa koji hrvatsko plesno izdavaštvo pozicionira na relevantno mjesto u globalnom smislu ...pročitajte cijeli tekst...
 • Ključno i svjetski relevantno štivo

  Kretanja, časopis za plesnu umjetnost, gl. ur. Katja Šimunić, br. 25, Hrvatski centar ITI

  Piše: Jelena Mihelčić
  Ovim se brojem časopis Kretanja još čvršće utisnuo kao ključno štivo i sastavni dio hrvatske plesne scene, koje reflektira i arhivira aktualnu plesnu misao, kritički je promišljajući i pozicionirajući je na svjetsku scenu na visokom teorijskom nivou kakvim se mogu pohvaliti uglavnom veće europske plesne sile. Hrvatski je ples s gotovo stoljetnim nasljeđem u europskome kontekstu skoro nevidljiv, posljedica čega su i brojne miskoncepcije, koje stručni tekstovi u Kretanjima mijenjaju, ne bi li hrvatski ples učinili međunarodno ravnopravnim i relevantnim ...pročitajte cijeli tekst...
 • Kad plesači progovore

  Kretanja, časopis za plesnu umjetnost, gl. ur. Katja Šimunić, br. 23/24, Hrvatski centar ITI, Zagreb, 2015.

  Glavna urednica ovog dvobroja, plesna umjetnica, teoretičarka plesa, dramaturginja i spisateljica Katja Šimunić s pomnjom je oblikovala sadržaj: u cijelom se časopisu osjeća pažnja i prema plesačima i prema kolegama, autorima tekstova, koje predstavlja biografskom crticom čime diskretno uspostavlja relaciju ravnopravnosti i dijaloga među „umjetnicima svog posla“ namjesto tek novinarske forme intervjua. Novost je i odluka da se ovaj dvobroj časopisa tiska kao dvojezičan. Tako nakon svakog od devet dijelova slijedi isti tekst u engleskom prijevodu ...pročitajte cijeli tekst...
 • Kad svi (za)plešu

  Kretanja, časopis za plesnu umjetnost, gl. ur. Iva Nerina Sibila, br. 22, Hrvatski centar ITI, Zagreb, 2014.

  Temat broja posvećen je inkluzivnoj sceni. Inkluzivna scena ne znači ignoriranje ili pretvaranje da invaliditeta, ograničenja nema, nego da se mogućnosti drukčijih tijela ili umova koriste za stvaranje umjetnosti. Predrasude su najteže promjenjive kada se naglašava pripadnost grupama – fizički i psihološki. Podjela na normalne i ostale samo ih potpiruje. Dovođenje različitih pojedinaca u kontakt i postavljanje zajedničkog cilja koji je moguće izvršiti samo ulaganjem zajedničkih snaga počinjemo se međusobno doživljavati kao višedimenzionalna ljudska bića a ne plošni entiteti ...pročitajte cijeli tekst...
 • Hrvatska plesna scena / aktualno

  Kretanja, časopis za plesnu umjetnost, gl. ur. Iva Nerina Sibila, br. 21, Hrvatski centar ITI, Zagreb, 2014.

  Dugogodišnji problemi hrvatske plesne scene, ta frustrirajuća situacija nedostatka adekvatnih i dostupnih prostora za održavanje treninga i proba, problemi s adekvatnim financiranjem projekata, problemi s brojem izvedbi nakon što projekti i budu završeni sa skromnim budžetima i mnogo više zahvaljujući entuzijazmu i pokretačkoj snazi pojedinaca nego cjelokupnoj atmosferi koja bi motivirala na rad, sagledan je kroz vizuru posljednjih trideset godina djelovanja SSP-a i ZPA-a u tekstu Vite jele i poneki bor: Profesionalizam hrvatske plesne scene Ive Nerine Sibile ...pročitajte cijeli tekst...
 • Posvećeno majci hrvatske plesne zajednice

  Kretanja, časopis za plesnu umjetnost, gl. ur. Iva Nerina Sibila, vol. 14, br. 19-20, 2013.

  Temat dvobroja časopisa Kretanja posvećen je Milani Broš, jednoj od najznačajnijih i najutjecajnijih osoba u izgradnji hrvatske suvremeno-plesne scene, Tekstovi su podijeljeni u četiri rubrike: Krugovi KASP-a, Teorija & forenzika, Iz arhiva i Post-revival. Na posljednjim stranicama časopisa naveden je popis predstava u kojima je Milana dala koreografski prinos. Kako je za vrijeme aktivnog stvaralačkog života Milana Broš često bila neshvaćena i neprihvaćena, posvete poput ovog temata odaju joj zasluženo priznanje
  ...pročitajte cijeli tekst...
 • Sedam vjerovanja u kretanje

  Književna revija, časopis za književnost i kulturu, gl. ur. Ivan Trojan, god. 53., br 1-2, 2013.

  Relevantnost skupa i temata Pokret leži upravo u aktivnosti, pozivu i insistiranju na dijalogu koji potiče propitivanje scenske prisutnosti i važnosti izvođačkih tijela u suvremenom kazalištu. Sposobnost i volja umjetnika i teoretičara da zabilježe misli i stavove vezane uz ovu kompleksnu temu, pokazuju optimističan začetak dijaloga i mogućnost novih susreta. Bogata pedagoška i umjetnička iskustva otvaraju vizuru u beskonačne mogućnosti transformiranja granica između supostojanja glume i pokreta. Granice tada nemaju negativnu nego krativnu konotaciju. Poučavanje znači stalno (pre)ispitivanje ...pročitajte cijeli tekst...
 • Kakva nam plesna kritika treba danas u Hrvatskoj?

  Kretanja, časopis za plesnu umjetnost, gl. ur. Iva Nerina Sibila, br. 18/2012., Hrvatski centar ITI, Zagreb

  Piše: Jelena Mihelčić
  Odgovor na pitanje iz naslova ovog teksta, koje u uvodniku postavlja i glavna urednica Iva Nerina Sibila, pokušava dati temat markiranjem polja potencijala kritičkog pisanja o plesnoj umjetnosti. Čini to kroz tri rubrike: u onoj Iz kritičke prakse pišu same kritičarke, u rubirci Sa scene progovaraju plesni umjetnici, dok rubrika Prijevodi donosi pregled ključnih tekstova o plesnoj kritici eminentnih američkih kritičara. U temu povijesnim pregledom hrvatske plesne kritike uvodi Maja Đurinović čime se naglašava krucijalna, premda ne i jedina vrijednost i važnost plesne kritike, ona bilježenja trenutka ...pročitajte cijeli tekst...
 • Izbor reprezentativnih tekstova

  Kretanja / English Edition, časopis za plesnu umjetnost, ur. br. Katja Šimunić, gl. ur. Iva Nerina Sibila, br. 13/14, Hrvatski centar ITI, Zagreb, 2011.

  Piše: Mirna Rončević
  Kretanja u ovom broju na engleskom jeziku donose izbor reprezentativnih tekstova hrvatskih kritičara i teoretičara prethodno (od 2006. do 2010. godine) objavljenih u hrvatskim izdanjima časopisa. Tematski je podijeljeno na dva dijela: prvi dio čine tri rubrike, From Croatian stages (osvrti na domaću produkciju, s naglašenim filozofsko-teorijskim pristupom), Dance/visual arts (ples u likovnoj umjetnosti domaćih autora) i Theory, dok drugi sadrži tekstove sa simpozija o djelu Milka Šparembleka, održanog u Zagrebu 2008. godine
  ...pročitajte cijeli tekst...
 • Ples i filozofija

  Kretanja, časopis za plesnu umjetnost, ur. Katja Šimunić, br. 12, Hrvatski centar ITI, Zagreb, 2009.

  Piše: Mirna Rončević
  Tekstovi u ovom izdanju Kretanja teorijska su podrška plesnoj umjetnosti i platforma su za uspostavljanje adekvatnog društvenog i akademskog statusa plesa. Objedinjujući interdisciplinarni i transdisplinarni pristup plesu, teme se kreću od zadiranja u suvremenu filozofiju i teoriju, preko sagledavanja europske i svjetske plesne scene do praćenja prakse i teorije na hrvatskoj plesnoj sceni. Temat Ples i filozofija, dajući uvid u frankofonski pristup plesu, podcrtava vrijednost preklapanja plesa i humanističkih disciplina koje se bave iskustvom subjekta ...pročitajte cijeli tekst...
 • Ples za kameru

  Kretanja, časopis za plesnu umjetnost, br. 9-10/2008. god., gl. ur. Iva Nerina Sibila

  Sadržajno dvobroj obiluje zanimljivim prilozima kako domaćih, tako i vrlo uglednih stranih autoriteta iz područja kojim se časopis bavi. Cijela posljednja rubrika, koja se bavi čitanjem pokreta i geste, autoru ovih redaka bila je zanimljiva u kontekstu kinezike i proksemike, semioloških disciplina koje se bave proučavanjem uloge pokreta, geste i udaljenosti u komunikaciji. Kako su Kretanja jedini časopis za plesnu umjetnost u Hrvatskoj, možda bi bilo dobro razmisliti o tome da bude nešto manje elitistički i time dostupniji nešto širem krugu ljubitelja plesne umjetnosti ...pročitajte cijeli tekst...