Odijevanje signalnih prsluka

Arktik – Institut za budućnost, Zagreb: Izlazak, autorica Vesna Mačković

 • Arktik – Institut za budućnost, Zagreb: Izlazak, autorica Vesna Mačković

  U okviru eksperimentalnih izvaninstitucionalnih modela suradnje, pod intrigantnim distopijskim nazivom Arktik – Institut za budućnost djeluje produkcijska organizacija koju vodi multimedijalna autorica i izvođačica Vesna Mačković s ciljem produciranja socijalno osviještenih umjetničkih projekata u domenama suvremenog plesa, eksperimentalnog kazališta i performansa. Posvećena radu s marginaliziranim skupinama i izvođačima amaterima, ta platforma okuplja pojedince željne ostvarenja umjetničke artikulacije osobnih iskustava, dakako kroz formalno vodstvo, kao i mogućnosti otvorenog izražavanja otpora prema predrasudama s kojima se susreću u društvu. Stoga se produkcijski rad Arktika, inkluzivnog karaktera, odvija kroz agitacijske modele putem otvorenih natječaja i radionica, odnosno razvojne poticaje gradi iz organske dinamike nasumične, samoinicirane mreže pojedinaca koji se dobrovoljno uključuju, a za svoj doprinos budu i honorirani (barem prema uvjetima istaknutima u formama natječaja). Pored programskih sredstava Ministarstva kulture i medija te Grada Zagreba, funkcionalni model produkcijske platforme zasnovan na ideji reciprociteta slobodnog ulaganja svih sudionika u skladu s mogućnostima, oslanja se i na sredstva prikupljena donacijama, osobito u ovim pandemijskim godinama. Inicijativa Umjetnost svima predstavlja način stimulacije publike da se prihvati shvaćanje o cijeni ulaznica kao moneti ulaganja ili iskazivanja podrške produkcijskim principima Arktika pa se ne naplaćuje unaprijed fiksirani iznos nego svatko svotu financijske participacije određuje sam, nakon izvedbe, dijelom i kao čin valorizacije.
  Arktik – Institut za budućnost, Zagreb: Izlazak, autorica Vesna Mačković
  Predstava Izlazak, samo je jedan od ishoda projekta provedenog u nekoliko različitih faza. U prvoj fazi su u Arktiku putem natječaja prikupljali znanstveno-istraživačke priloge studenata i profesora sociologije i psihologije tematski vezane za društveni položaj osoba starije životne dobi i elemente diskriminacije kojoj su izloženi, prilikom čega su snimljeni i intervjui s nekolicinom osoba. U drugoj fazi odvijalo se deset radionica na kojima su okupljene sudionice planirane predstave Izlazak u dobi od šezdeset do 74 godine, s Vesnom Mačković razvijale sadržaje i motive scenskih prizora te uvježbavale plesnu koreografiju. Na kraju, izuzev audio-vizualne dokumentacije ove kazališne izvedbe, planirani cilj projekta je i produkcija dokumentarnog filma o cijelom procesu.

  Izvedba koja je najavljena kao „kazališno-plesna predstava“ očekivano je fragmentirane i hibridne dramaturške strukture. Promišljeno afektivno stupnjevanje oslobađanja dojma usamljenosti i tjeskobe u solo dionicama na koje se nadovezuju grupne plesne scene, ipak daje jasan emocionalno intonirani uzlazni ritam, koji kulminira u završnoj grupnoj sceni plesa uz pjevanje. Scenski prizor je efektno ambijentiran sugeriranim psihološkim potencijalom ograničene slobode u početnoj sceni, kojom se kroz mrak u kojemu izvođačice skamenjeno stoje u osobnim distanciranim otocima izolacije, otvara pogled na video-projekciju detalja staračkih ruku, kojom se u brzoj rastrzanoj montaži prikazuju geste sklopljenih i prekriženih ruku, ruku položenih na krilo u stanju prisilnog mirovanja i pritajene tjeskobe, detalji hladnog hodnika neke ustanove. Tijela izvođačica na sceni se potom iz mraka izdvajaju u grupnoj plesnoj sceni, no samo parcijalno kao neidentificirane figure u pokretu, vidljive zahvaljujući tek fluorescentnim oznakama na nogama, da bi u posljednjoj sceni predstave u zajedničkom plesu svoju individualnu prisutnost jasno demonstrirale odijevanjem signalnih prsluka, kojima se sugerira potpunost izlaska iz društvene izolacije u vidljivu zonu javnosti, ali i u interpersonalni prostor komunikacije i užitka.
  Arktik – Institut za budućnost, Zagreb: Izlazak, autorica Vesna Mačković
  U uvodu nakon projekcije, afektivni sloj osjećaja zatvorenosti ili izoliranosti od vanjskog tkiva društva transponira se u živu sliku u kojoj se izvođačice kreću u obrisu kruga, ocrtanim svjetlom reflektora. Kretanje je obilježeno posrtanjem, zbog težine jedne noge, na koju se lijepe akustični efekti zveckanja lanaca kojima se utjelovljuje teret nevidljive robijaške kugle.

  Elementi razvoja radnje grade se u središnjem dijelu predstave kroz statične scenske slike, u kojima se isprepliću različiti motivi neverbalne, pjevane te izravne naracije koja se odvija na više jezika (osim hrvatskog, na češkom, francuskom, njemačkom i engleskom) i isključivo u formi monologa. I opet dok iz mraka naizmjence pozornost zadobivaju jedna po jedna izvođačica, reflektori se ritmički pale i gase na njihovim lokacijama, naglašavajući da se radi o osnaživanju individualnog, subjektivnog prostora, a višejezičnost pridonosi naznaci pluraliteta – brojnosti i rasprostranjenosti sličnih priča, koje će ostati neispričane.
  Arktik – Institut za budućnost, Zagreb: Izlazak, autorica Vesna Mačković
  Motivi i psihološka stanja zrele smirenosti i pomirenja sa svijetom, mehaničke zarobljenosti u procedurama kućanskih i drugih poslova, romantičnih snatrenja u trenutcima dokolice, prianjanja uz generacijsku odgovornost zbog onečišćenja planete, odustajanja od samostalnosti, siromaštva, postupnog gubitka svijesti o okolini u bolničkom krevetu, do prepuštanja smrti – sve je izloženo kroz pjesme i tekstove koje su strukturirale same izvođačice, prilagođeno njihovim vještinama i iskazano u skladu s njihovim senzibilitetima. Svjetlosna rješenja strukturiraju dramatične kontraste vidljivog i nevidljivog te tople i hladne rasvjete, koji oblikuju intenzitete afektivne semantike, a video-projekcija pred kraj predstavlja frontalnu konfrontaciju s personaliziranim individualnim portretima izvođačica izvan njihove scenske uloge. Sve do završne scene razgovijetno se čita konceptualno-formalni sklop kojim se nastoji održati autorska poveznica cjeline, no u završnoj grupnoj sceni plesa i pjevanja, ujedno sceni koja za izvođačice nesumnjivo predstavlja autentičan doživljaj katarzičnog oduška, gledatelj nailazi na višak improvizacije u kojemu se dojam cjeline naglo raspline.

  © Jasmina Fučkan, PLESNA SCENA.hr, 25. lipnja 2021.

  Izlazak – kazališna plesna predstava generacije 60+
  autorica Vesna Mačković
  koreografija Josipa Štulić
  premijera 17. lipnja 2021.
  glazba George Stanciu, oblikovanje svjetla Tomislav Maglečič, video i foto snimanje Studio De Borelli, Mirjana Miljković, Vesna Mačković, video projekcije Vesna Mačković
  produkcija Arktik – Institut za budućnost

kritike i eseji