Vita u centru svijeta

UPPU PULS, Autoportreti, autorica Katarina Đurđević, koreografija Ivančica Janković, Adrijana Barbarić Pevek i Katarina Đurđević

  • UPPU PULS, Autoportreti, autorica Katarina Đurđević, koreografija Ivančica Janković, Adrijana Barbarić Pevek i Katarina Đurđević, foto: Amer KuhinjaMoguća, pomalo poetska interpretacija predstave Autoportreti mogla bi biti ovakva: "U središtu svijeta/scene stoji Vita. Stoji na pupku/ishodištu života. Ona je Život sam. Njezin je ples/pokret taj koji stvara i razara, kojim se oblikuje prostor, materija, tijek vremena. Ona je istovremeno djevojčica, majka i vješt-ica (u smislu One koja je vješta i mudra). Tako je ona trostruka, trivia, jedna koja se razdvaja u tri, i tri u jednoj." Tema koliko arhetipska, svevremena, toliko i svakodnevna, suvremena. Tri generacije žena, koje dijele istu strast za plesom, za životom u pokretu i van konvencija, koje tu strast prenose i koje se kroz nju susreću, rastaju, sukobljavaju, podržavaju, razumiju i ostavljaju. Kao takva, ova je predstava potencijalno pravi dragulj na našoj sceni. Međutim, sve što sam navela, iako vidljivo i čitko, u samoj je koreografiji predstave tek naznačeno i plaho akcentuirano.

    UPPU PULS, Autoportreti, autorica Katarina Đurđević, koreografija Ivančica Janković, Adrijana Barbarić Pevek i Katarina Đurđević, foto: Amer KuhinjaKoreografski, Autoportreti se sastoje od tri sola, svaki u svom idiomu pokreta. Svaki solo predstavlja autoportret jedne od protagonistica, kojim pokazuje odnos spram vlastitog plesa i sebe u tom plesu. Tako Ivančica Janković donosi, za uobičajenu recentnu produkciju, potpuno drugačiji – plastičniji i izražajniji, pomalo arhaičan plesni stil, koji interpretira suvereno i upečatljivo. Središnju poziciju u predstavi zauzima Adrijana Barbarić Pevek kao Vita, (tridesetosmogodišnja majka, plesačica, supruga, prema uvodnom tekstu) i donosi solo u kojemu se isprepliću motivi vježbe, podučavanja, jazz-stila i vlastitog užitka u plesu. Ponovno, zanimljiva plesačica koju (pre)rijetko vidimo na sceni. Treća je mlađahna Anja Đurinović, raskošne scenske pojave i interpretativnog spektra u solu koji započinje na podu u parafrazi pozicije fetusa, naglašavajući svoju mladost, te prema cjelini raste gestama i pokretom.

    UPPU PULS, Autoportreti, autorica Katarina Đurđević, koreografija Ivančica Janković, Adrijana Barbarić Pevek i Katarina Đurđević, foto: Amer KuhinjaU razvoju predstave ti se materijali su-postavljaju, prenose iz jednog tijela u drugo, u formi dueta i tria, i transformiraju specifičnim stilom svake od plesačica. Tako dolazi do njihovih susreta, razmjena i sukoba, koji imaju velik dramski, značenjski i energetski potencijal, koji ostaje prikriven. Očekujemo još jedan hrabriji iskorak prema pobuni, koji izvođačka i autorska ekipa, prema viđenom, nosi u sebi. Kao da je potreba za preciznom i iscizeliranom koreografijom okrenula situaciju, pa ples umjesto vlastite eksplozije povremeno postaje deskriptivna forma teme.

    UPPU PULS, Autoportreti, autorica Katarina Đurđević, koreografija Ivančica Janković, Adrijana Barbarić Pevek i Katarina Đurđević, foto: Amer KuhinjaAutorica projekta, koja potpisuje dio koreografije, jest Katarina Đurđević, poznata po sustavnom istraživanju društveno angažiranih tema, naročito s tematikom ženske svakodnevice. Time je važna i specifična pojava na domaćoj sceni, a ova je predstava svakako zanimljiv poduhvat koji postavlja ples u zonu ženskog međugeneracijskog prijenosa znanja, moći, ali i restrikcije i žudnje.

    © Iva Nerina Sibila, KULISA.eu, 20. studenoga 2008.

Piše:

Iva Nerina
Sibila

kritike i eseji