U raskošnu ruhu

Zadarski plesni ansambl: Pepeljuga, red. i kor. Sanja Petrovski

  • Zadarski plesni ansambl: Pepeljuga, red. i kor. Sanja Petrovski
    Svjetski dan plesa 29. travnja u Zadru obilježen je premijerom plesno-kazališne predstave Pepeljuga u produkciji Zadarskog plesnog ansambla. Adaptirana po najpoznatijim inačicama bajke iz pera braće Grimm i Charlesa Perraulta, zadarska je predstava u režiji i koreografiji Sanje Petrovski spoj kazališta, plesa, folklora i naglašene kostimografije koju, kao i sam koncept projekta, potpisuje Marija Šarić Ban.

    Projekt je namijenjen ponajprije djeci i mlađim uzrastima i stoga je dramski naglasak na humorističkom i karikaturalnom čitanju sadržaja predloška. Revijalno-zabavni ton naglašen je brojnim kostimima koji spajaju barokne utjecaje s folklornim elementima, a isti je slučaj i s autorskom glazbom Ivana Kopričevića. Koreografija je minimalna i u službi dramskog sižea; dvije iskusne plesačice Stošija Zrinski i Martina Ružić u ulogama zlih sestara te Sanja Zalović kao vila/maćeha u brzim izmjenama plesnih i dramskih sekvenci dodatno naglašavaju parodijski prikaz zle strane priče. Ritam predstave obilježava stalno izmjenjivanje grupnih i solističkih dijelova, kao i svojevrsno slaganje po principu: red teksta, red kostima, red plesa. Dopadljiva izvedba plesačica/glumica u ulogama zlih sestara u kojima se i ponajviše ogleda hibrid ples/gluma, donekle je u raskoraku s šablonski obrađenim likovima same Pepeljuge i Princa.

    Stiliziranim hrvatskim etno-elementima u glazbi i nošnji željelo se naglasiti univerzalnost  i adaptivnost klasične priče. Struktura bajke u drugom je planu, dok se u prvi postavlja vizualnost koja razigranošću nadomiješta pripovijedanje. Sadržaj je stoga čitljiv i prepoznatljiv i najmlađim gledateljima, kojima je i namijenjen.

     © Mario Županović, KULISA.eu, 1. svibnja 2009.

Piše:

Mario
Županović

kritike i eseji